KONGRES TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Přednášky a workshopy

Příspěvky budou přijímány ve formě 30ti minutových přednášek a 45ti minutových praktických seminářů (workshopů). Téma příspěvků je volné v rámci hlavního zaměření kongresu, v případě zájmu obdržíte možné návrhy témat na adrese  abstrakta@tcmkongres.cz. Vítané jsou i zajímavé klinické kazuistiky.

Doporučujeme téma předem konzultovat před zasláním abstrakt, témata jsou průběžně obsazována, předejdete tím zamítnutí příspěvku pro zdvojování témat.

Návrhy podkladů k přednáškám a workshopům (abstrakt – ve formátu word v rozsahu 1 normostrana) je nutno zaslat nejpozději do 30.6.201x na adresu abstrakta@tcmkongres.cz.  Do 31.7.201x Vás budeme informovat o přijetí přednášky či workshopu.

Přednášky i workshopy budou prezentovány v powerpointu.
Přednášejícím bude uhrazen registrační poplatek, společenský program a ubytování.

Po přijetí přednášky je nutno dodat definitivní podklady pro sborník kongresu do 20.8.201x.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat programové kolegium na výše uvedené emailové adrese

Postery

Prezentace posterů bude probíhat paralelně s přednáškami a workshopy. Témata posterů jsou volná v rámci stěžejního zaměření kongresu, vítané jsou zajímavé klinické kazuistiky. Návrhy témat na požádání zašleme emailem. Formát je maximálně A1 minimálně A2. Poster bude přijat na základě anotace ve formátu Word o rozsahu 1 normostrany, ve které prosím přesně popište problematiku, kterou chcete rozpracovat, event. popište i způsob zpracování, v ideálním případě zašlete návrh hotového posteru.

Téma prosím raději předem konzultujte, abychom vám je rezervovali a předešli jsme tak zdvojování témat.

Anotace posterů budou přijímány do 30.8.201x na adrese abstrakta@tcmkongres.cz. Rozhodnutí o přijetí bude autorovi sděleno nejpozději 15.9.201x.

Autor posteru má slevu 20% na konferenční poplatek.


Copyright © 2024   TCM Bohemia


Aktuality
V tuto chvíli nejsou žádné aktuality.
Archiv aktualitKontakt
TCM INSTITUT
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou

tel. 387 965 131
mobil: 604 203 221

kongres@tcmkongres.cz