KONGRES TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Abstrakt

je výtah z odborného příspěvku. Musí obsahovat název příspěvku, jméno autora a kontakt na autora. Ve stručné formě představí problematiku přednášky, nebo workshopu o rozsahu 300 – 500 slov, bude uveřejněn ve sborníku kongresu, a proto nemůže být pouhým obecným úvodem k problematice, ale musí obsahovat již konkrétní informace. Na druhou stranu, něco je nutné nechat si až na přednášku.

Na základě abstraktu bude programové kolegium vybírat jednotlivé příspěvky.


Copyright © 2023   TCM Bohemia


Aktuality
V tuto chvíli nejsou žádné aktuality.
Archiv aktualitKontakt
TCM INSTITUT
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou

tel. 387 965 131
mobil: 604 203 221

kongres@tcmkongres.cz