KONGRES TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Přednášející v roce 2008 a téma přednášek

 • Eva Joachimová - Chronoterapie, optimální řešení disharmonie (nemocí) dětských pacientů
 • MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková - Yin Yang rodiny
 • MUDr. Zuzana Vančuříková - Respirační infekce u dětí - zkušenosti z ordinace
 • MUDr. Jozef Lucký - Vysoko v oblacích... ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou z pohledu čínské medicíny
 • MUDr. Michal Strnad - Astma u dětí, Alergie a TČM
 • Jana Arcimovičová - Dietetika u dětí
 • MUDr. Hubert Čížek - Fenomeny shun a ni v dětských patologiích - všeobecné zamyšlení
 • Mgr. Marcela Slavíčková - Sun Si-Miaova péče o embryo v těhotenství - vývoj, výživa, výchova.
  Čínská medicína nabízí know-how, jak lépe načasovat vakcinaci dětí
 • Dita Sálová PhD. - Japonská praxe dětské akupunktury "šóni hari" a její použití v laické péči
 • MUDr. Helena Čutová, MUDr. Zinaida Saidová, MUDr. Doris Danielová - Prevence chorob a ochrana zdraví za pomoci čínské kosmologie a teorie 5 prvků
 • Dr.BaiYunqiao - Dětská mozková obrna - Xiaoer danao chanhou shang, Průjem a zácpa u dětí
 • MUDr. Ivanič Boris, MUDr.Kollerová - Možnosti technik TČM v terapii ťažkých neurologických ochorení u dětí
 • Dr. Zhang Junhua, Dr. Zhao Jin - čínské léčebné masáže u dětí
 • MUDr. Anežka Bíziková - bolesti hlavy u dětí - kazuistika z praxe


Copyright © 2023   TCM Bohemia


Aktuality
V tuto chvíli nejsou žádné aktuality.
Archiv aktualitKontakt
TCM INSTITUT
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou

tel. 387 965 131
mobil: 604 203 221

kongres@tcmkongres.cz