KONGRES TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Dr. Junhua Zhang - Klimakterium a přidružená onemocnění, přednáška pro veřejnost

Menopauza se u žen projevuje oslabením funkce vaječníků, která zapříčiňuje nepravidelnost menstruačního cyklu a konec menstruace. Menopauzu můžeme rozdělit na několik období - dobu před zástavou menstruace, období zástavy menstruace a dobu po zástavě menstruace, celkem  3 fáze. Obvykle nastává mezi 45.-55. ženiným rokem. Kolem 42 let začíná slábnout funkce reprodukčních orgánů a asi 6-8 let po zástavě menstruace žena vchází do období stáří. Menopauza je u mužů o 3-5 let později než u žen, zhruba mezi 55-65 rokem. Tělesné i mentální změny, které provázejí menopauzu, se nazývají klimakterium. V praxi se příznaky klimakteria projevují více či méně intenzivně, od minimálních projevů až po příznaky ovlivňující normální život i práci. Proto je velmi důležitá prevence ve fyzické i psychické oblasti, aby nedocházelo k vážnějším a nepříjemnějším projevům ovlivňujících běžný život.

O tomto všem, prevenci a léčbě prblémů spojených s klimakteriem si budeme povídat během přednášky.

Více o přednášející...

Copyright © 2023   TCM Bohemia


Aktuality
V tuto chvíli nejsou žádné aktuality.
Archiv aktualitKontakt
TCM INSTITUT
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou

tel. 387 965 131
mobil: 604 203 221

kongres@tcmkongres.cz