KONGRES TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Mistr Zhai Hong Yin
Zhai Hong Yin se narodil v prosinci 1935 v provincii Jilin v severní Číně. Bojová umění se v rodině Zhai předávala z generace na generaci. Poté co v patnácti letech odešel z domova, studoval u několika dalších mistrů především tradiční styly.

V České republice mistr Zhai působí od roku 2000. Za tu dobu postupně vyučoval řadu sestav, od shaolinských, včetně cvičení se zbraněmi, přes sestavy taiji školy Yang a wudangského taiji až po tradiční taoistická cvičení, jako je dlaň osmi trigramů (bagua zhang), bagua devíti paláců (jiugong bagua zhang) a sestavy s mečem. Dlouho vyučoval i taoistické metody práce s vnitřní energií a pěstování těla: tradiční sestavu 13 forem, sestavu taiji 7 hvězd, wuji zhuangong nebo qigong pěti zvířat (wuqingong).

V současné době vyučuje především sestavu 42 forem a qigong pěti zvířat (wuqingong), wudangské taiji a nově také klasický čínský zápas shuaijiao v kombinaci se základy shaolin gongfu.

Mistr Zhai sám ovládá více než 40 sestav. Zájem o bojová umění jej přivedl i ke studiu čínské medicíny a především filosofie. On sám říká, že bez znalosti taoistické filosofie a zejména knihy I-ťing nelze vyšší formy bojových umění správně pochopit, a naopak cvičení na té úrovni, jaké dosáhl, mu umožňuje prohloubit chápání starých filosofických textů.

  


Copyright © 2023   TCM Bohemia


Aktuality
V tuto chvíli nejsou žádné aktuality.
Archiv aktualitKontakt
TCM INSTITUT
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou

tel. 387 965 131
mobil: 604 203 221

kongres@tcmkongres.cz