KONGRES TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

MUDr. Jozef Lucký - přednáška pro veřejnost

Ve staré Číně bylo stáří vysoce respektované a očekávané životní období. Stáří bylo spojováno s pocitem zadostiučinění z dobře vykonaného životního díla, které zasluhovalo úctu a vděk, projevované mladšími členy rodiny. Stárnoucí člověk se pouze snažil o to, jak si toto krásné období co nejvíce užít a prodloužit. I vzhledem k tomu, že úcta k předkům byla silnou a zásadní součástí konfuciánské morálky, vzniklo postupně nepřeberné množství zdravotních doporučení a postupů, jak si zachovat přiměřené zdraví do vysokého věku. Přednáška za pomocí základních principů a symbolů tradiční čínské medicíny přiblíží proces stárnutí lidského organizmu a také nastíní možnosti, jak s využitím hlavních léčebných metod (dietetika, akupunktura, bylinná léčba, masáže a cvičení) přispět k dobrému zdraví, které je patrně nejdůležitějším předpokladem klidného stáří.

Více o přednášejícím...

Copyright © 2023   TCM Bohemia


Aktuality
V tuto chvíli nejsou žádné aktuality.
Archiv aktualitKontakt
TCM INSTITUT
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou

tel. 387 965 131
mobil: 604 203 221

kongres@tcmkongres.cz